Otvárame futbalovú triedu !


 

 

 

 

 

 

2. Základná škola na ulici Sv.Michala 42 v Leviciach otvára futbalovú triedu pre školský rok 2017/2018. Chlapcov a dievčatá vo futbalovej triede čaká počas školského roka športová príprava v rámci vyučovania zameraná na futbal s kvalifikovanými trénermi, množstvo turnajov v Leviciach ale aj po celom Slovensku.
Výber do futbalovej triedy sa uskutoční v dňoch 25. mája, 1. júna a 8. júna v areáli futbalového klubu Slovan Levice formou talentových skúšok. Registrácia účastníkov bude prebiehať od 16:30 hod. pri hlavnej tribúne, začiatok skúšok od 17:00 hod.