2% pre futbal

Vážení priaznivci levického futbalu,
opäť sa po roku na Vás obraciame s prosbou o venovanie 2% z vašich daní v prospech občianskeho združenia FK Slovan Levice, v prospech budúcej športovej generácie, v prospech mladých talentovaných futbalistov.

FK Slovan Levice sa dlhodobo venuje aktívnej práci s mládežou. V klubovej štruktúre je dovedna 12 mládežníckych družstiev – od predškolského veku až po starší dorast a od nového ročníka pribudol i tím žiačok. Klub sa snaží podporiť rast mladých športových talentov organizovaním akcií ako BABY FUTBAL, Futbalový kemp, projekt „Dajme spolu gól“ a medzinárodný turnaj v spolupráci s 2. ZŠ Levice, Ul. sv.Michala 42. Svojím mládežníckym výberom sa snažíme venovať osobitú pozornosť.

Práca s futbalovými nádejami je budúcnosťou pre celý klub.  Pokrytie finančnej réžie chodu všetkých tímov je ale nesmierne náročné. Vedenie futbalového klubu preto hľadá všetky dostupné možnosti získania prostriedkov na podporu mládeže. Jediným účelom použitia získaných finančných prostriedkov bude dofinancovanie levického mládežníckeho futbalu. Nemusíte sa báť, že budú použité na iný účel. Budú slúžiť na rozvoj futbalovej mládeže FK Slovan Levice.

Financie získané touto cestou budú prerozdelené výhradne medzi mládež FK Slovan Levice. V prípade, že sa rozhodnete podporiť rastúcu generáciu levických športovcov, príspevok pošlite na:

Futbalový klub Slovan Levice, občianske združenie

Podjavorinskej 7

934 01 Levice

IČO : 379 70 313

Za dobré rozhodnutie vám srdečne ďakujeme! FK Slovan do toho!

TLAČIVÁ – zamestnanec:
Vyhlasenie o poukazani DP
Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov